پر بازدیدها

چگونه کارهارا به دیگران بسپاریم.

1- کارهایی که باید انجام شود را لیست کنید. 2- مشخص کنید که هر کس چه وظایفی را باید انجام دهد وچه نتایجی را انتظار دارید و مشخص کنید که چه تاریخی باید کار تحویل داده شود. 3- اشخاصی را انتخاب کنید که حداقل یک بار در انجام آن کار …

بیشتر بخوانید »

47 ابزار ضروری برای برقکارها

toolsbox

خیلی پیش می آید که به خاطر نبودن یک ابزار ساده وقتمان تلف می شود و در کار گره میافتد . به همین خاطر برای شما لیست وسایل را قرار دادیم و میتوانید جعبه ابزار کاملی را درست کنید. 1- تیشه 2 سر برقکاری 2- تیغ اره آهن بر 3- …

بیشتر بخوانید »